monitoring węzłów ciepłowniczych

oszczędność energii cieplnej » oszczędność poprzez sterowanie » monitoring węzłów ciepłowniczych

Montoring na systemach SCADA jest odpowiedzią na efektywne sterowanie i kontrolowanie prcesów w zakładach produkcyjnych i energetycznych. Do zadań działu utrzymania ruchu i infrastruktury w zakładach przemysłowych należą przeglądy, a także kontrola eksploatacji całej infrastruktury techncznej. Działy te obejmują zatrudnieniem bardzo małą liczbę osób, która podpowiedzialna jest za ww. zadania na zakładach rozciągających się na kilka, a nawet kilkadziesiąt hektarów. Cała infrastruktura techniczna z parametrami jej pracy widoczna jest na eranie komputera. Monitoring procesów produkcyjnych i węzłów ciepłowniczych pozwala na szybką lokalizację awarii, często jeszcze przed zgłoszeniem jej przez dział produkcyjny czy konserwatorski. Specjalizujemy się w monitorowaniu procesów produkcyjnych, węzłów ciepłowniczych, przepompowni. Z chęcią podejmiemy się realizacji największych przedsięwzięć w tej dziedzinie.