odzysk ciepła od spalin

oszczędność energii cieplnej » odzysk ciepła od spalin

Odzysk ciepła odpadowego jest głównym przedmiotem działania naszej firmy.

Odzysk ciepła od spalin jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej opłacalnych działań, które można przeprowadzić w ramach termomodernizacji w zakładach przemysłowych. Temperatura spalin w zależności od trybu pracy kotła przekracza często 300°C, tym samym w spalinach, czy to z kotła grzewczego, czy procesu technologicznego zawarta jest bardzo duża ilość energii bezpowrotnie wydawana do atmosfery. Proponowane przez Nas rozwiązanie pozwala na zwiększenie sprawności kotła grzewczego (tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo), czy też odzysk ciepła technologicznego zawartego w spalinach, które często wystarcza do pokrycia zapotrzebowania cieplnego całego obiektu , w tym części socjalnych i biurowych. W niektórych przypadkach energii odpadowej jest na tyle dużo by zapewnić opłacalność zbudowania kogeneracji produkującej prąd elektryczny. Opłacalność takiego przedsięwzięcia jest większa, ponieważ można wykorzystać wówczas odpadową energię cieplną przez cały rok, nie ograniczając się jedynie do okresu grzewczego.