odzysk ciepła od sprężarek

oszczędność energii cieplnej » odzysk ciepła od maszyn » odzysk ciepła od sprężarek

Odzysk ciepła od sprężarek jest jedną z bardziej efektywnych metod zwiększenia efektywności energetycznej. Zasada działania tych maszyn jest skazana na wytwarzanie odpadowej energii cieplnej. Często w zakładach przemysłowych wykorzystywane są do wspomagania ogrzewania, poprzez skierowanie na halę produkcyjną ciepłego powietrza z ich chłodnic. Jest to jednak rozwiązanie mało efektywne, ze względu zjawisko stratyfikacji, które powoduje skierowanie ciepła w wyższe partie hal, poza tym ciepło „oszczędzamy” jedynie w sezonie grzewczym. Nasze instalacje odzysku ciepła od sprężarek są w stanie podgrzać c.w.u., a często wspomóc c.o. Ciepło może być również wykorzystane do podgrzania medium w procesie produkcyjnym.

 

Nasza firma posiada wysokie „know how” w odzysku ciepła od sprężarek, dzięki czemu nie wykorzystujemy bardzo drogich stacji odzysku ciepła od producentów kompresorów. Jesteśmy tym samym bardziej atrakcyjni cenowo, zapewniając szybszy okres zwrotu inwestycji.