oszczędność energii cieplnej

Zakłady przemysłowe po ustabilizowaniu procesu produkcyjnego stoją często przed kolejnym ważnym zadaniem. Redukcja kosztów energii. Coraz większy udział całościowych kosztów stanowią wydatki na energię cieplną i elektryczną. Rozwiązaniem dla redukcji tych kosztów jest zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną poprawiamy poprzez odzysk często występującej odpadowej energii cieplnej. Często jesteśmy w stanie wspomóc tą energią instalacje c.o. czy c.w.u., a nierzadko staje się jedynym źródłem źródłem zasilania ww. instalacji.

  • odzysk ciepła od spalin

  • odzysk ciepła od maszyn

    W zależności od charakteru produkcji można zredukować koszty ogrzewania od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. W niektórych przypadkach możliwe jest zredukowanie kosztów ogrzewania do zera.

  • wyrównanie temperatury w przekroju pionowym

    Zjawisko konwekcji jako niepożądane w aspekcie ogrzewania nieruchomości o wysokich stropach jest czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie strat energii cieplnej poprzez konieczność zwiększenia zarówno mocy grzewczej źródła, jak i ilości paliwa potrzebnej do ogrzania kubatury.

  • oszczędność poprzez sterowanie

    Doświadczeni pracami nad systemami zwiększającymi efektywność cieplną dysponujemy autorskimi rozwiązaniami związanymi ze sterowaniem energią cieplną, w taki sposób, by ta była w najefektywniejszy sposób wykorzystywana.