oszczędność przez sterowanie

oszczędność energii elektrycznej » oszczędność przez sterowanie

W halach produkcyjnych, sklepach wielkometrażowych i magazynach często montowane są świetliki z zamysłem oszczędności energii elektrycznej skierowanej na oświetlenie. W ponad 90% ww. obiektów są one jedynie powodem zwiększonych strat cieplnych nie dając nic w zamian. Montaż świetlików, czy okien jest uzasadnione jedynie w przypadku montażu systemu automatyki świetlej. Pod powierzchnią świetlików/ wzdłuż linii okien montowane jest oświetlenie zapewniające takie samo natężenie jak w pozostałych częściach hali. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ zakład może pracować na 3 zmiany, czy ze względu na okres zimowy, gdzie dzień jest znacznie krótszy. Montowany przez nas system automatycznego sterowania pozwoli na ściemnienie/ wygaszenie części lamp nad powierzchnią najbardziej doświetloną przez okna czy świetliki, z zachowaniem wymaganego natężenia oświetlenia. Odpowiednio zaprojektowany układ automatyki pozwoli na oszczędności ponad 30% energii.