wyrównanie temperatury w przekroju pionowym

oszczędność energii cieplnej » wyrównanie temperatury w przekroju pionowym

Zjawisko konwekcji jako niepożądane w aspekcie ogrzewania nieruchomości o wysokich stropach jest czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie strat energii cieplnej poprzez konieczność zwiększenia zarówno mocy grzewczej źródła, jak i ilości paliwa potrzebnej do ogrzania kubatury.

Ewentualne oszczędności są ściśle powiązane z istniejącą różnicą temperatur między podłogą a sufitem, a te z wysokością pomieszczeń.

Średnia różnica między podłogą a sufitem, którą zaobserwowano na podstawie wielu pomiarów to 1°C na metr wysokości sufitu.
Dysponujemy sprawdzoną już na wielu obiektach technologią pozwalającą niemal do zera zniwelować różnicę temperaturową związaną ze zjawiskiem konwekcji. Stosowane przez Nas rozwiązanie daje gwarantowane rezultaty i okres zwrotu  mieszczący się w okresie 2-3 lat.